KARTA USŁUGI
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Tytuł sprawy

IDENTYFIKATOR W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

 Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie abonamentu
  2. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich – Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Dworcowa 35,
tel. 56 66 30 826 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00.

 Opłaty

 Wniosek jest zwolniony z opłat.

 Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie.

 Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

 Nie dotyczy.

 Inne informacje

 W przypadku konieczności wymiany identyfikatora wnioskodawca winien zdać wcześniej otrzymany identyfikator.