KARTA USŁUGI
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Język migowy w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

 Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie można przekazać do Zarządu Dróg Miejskich jedną z następujących form:

 Formularz zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.